מעברים נגב מערבי אשכול-מרחבים-שדות נגב

האומנות להרוויח מאומנות

האומנות להרוויח מאומנות

07/12/2017
עד
05/12/2017
מספר קורס: 
23

פרוייקט 'שותפות ביחד' והיחידה ליזמות במועצת אשכול מזמינים אתכם:
קורס ייחודי לשיווק וקידום - "האומנות למכור אמנות".

שלושה ימים מרוכזים בתאריכים: 05-07/12/2017 (ימים ג'-ה') בשעות הבוקר.

עלות למשתתף: 100 ש"ח בלבד.

לפרטים והרשמה - ענת חן, מנהלת תחום יזמות, אגף אסטרטגי, מ.א. אשכול - 08-9929146 / anat@erc.org.il

מסמכים מצורפים: 
דוא"ל אחראי קורס: 
(לשאלות/בירורים ניתן לפנות לדוא"ל האחראי)