מעברים נגב מערבי אשכול-מרחבים-שדות נגב

מפגש הכנה לעולם העבודה וכתיבת קו"ח

מפגש הכנה לעולם העבודה וכתיבת קו"ח

20/02/2018
עד
20/02/2018
מספר קורס: 
30

 

דוא"ל אחראי קורס: 
(לשאלות/בירורים ניתן לפנות לדוא"ל האחראי)