מעברים נגב מערבי אשכול-מרחבים-שדות נגב

סיירת אמזון של עוטף עזה

סיירת אמזון של עוטף עזה

23/01/2019
עד
23/01/2019
מספר קורס: 
57

דוא"ל אחראי קורס: 
(לשאלות/בירורים ניתן לפנות לדוא"ל האחראי)