מעברים נגב מערבי אשכול-מרחבים-שדות נגב

"תשמעו סיפור" מפגש המעניק כלים מעשיים להעברת פרזנטציה מוצלחת

"תשמעו סיפור" מפגש המעניק כלים מעשיים להעברת פרזנטציה מוצלחת

18/07/2018
עד
18/07/2018
מספר קורס: 
42

דוא"ל אחראי קורס: 
(לשאלות/בירורים ניתן לפנות לדוא"ל האחראי)