מעברים נגב מערבי אשכול-מרחבים-שדות נגב

מנהל/ת פרויקט משתלמים בחקלאות וניהול מערך הלימודים שלהם ברשות שדות נגב

מנהל/ת פרויקט משתלמים בחקלאות וניהול מערך הלימודים שלהם ברשות שדות נגב

14/03/2018
מספר משרה: 
1569
מועצה/אזור: 
תחום: 
חינוך והדרכה
חקלאות / גינון ונוי
ניהול
מקצוע: 
מנהל/ת פרוייקטים
דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 

שימו לב: למכרז זה אין להגיש מועמדות דרך האתר, אלא על פי ההנחיות הבאות:

את טופסי בקשה ניתן לקבל ממזכירות המועצה בשעות העבודה המקובלות או באתר הבית
של המועצה, תחת הכותרת מכרזים, או טפסים, טופס למשרה פנויה. את הבקשות בצירוף
המלצות, תעודות ומסמכים, ניתן להגיש מעטפה סגורה לתיבת המכרזים שבמזכירות
המועצה לא יאוחר מיום ט' בניסן תשע"ח 25/3/18 בשעה 15:00 . מעטפות שתגענה
לאחר מועד זה לא תתקבלנה.

השכלה נדרשת: 
תואר ראשון
היקף המשרה: 
משרה מלאה

משרה זו סגורה ולא ניתן לשלוח אליה קורות חיים.