מעברים נגב מערבי אשכול-מרחבים-שדות נגב

אודות קהילה

עבודה קהילתית

מרכזי "מעברים" מקדמים את התפישה לפיה בקהילה המקומית קיים הידע והכוח להובלת תהליכים תעסוקתיים וכלכליים באזור. אנו מאמינים שבעבודה משותפת בין התושבים, המנהיגות המקומית ואנשי המקצוע, יצמחו וימצאו המענים התעסוקתיים הנכונים לפרט, לישוב ולאזור. אנו שואפים לחזק את העסקים המקומיים ולהרחיבם על מנת להעמיק את הצריכה המקומית. אנו פועלים לחשוף את המשאבים המקומיים, אנושיים ואחרים ולהעצימם, לזהות הזדמנויות ולחזק באמצעותן את הכלכלה המקומית.

עובד קהילתי מ.א. אשכול - יובל שליידר

טלפון: 055-6673262 דוא"ל: khilae@merhavim.matnasim.co.il

עובדת קהילתית מ.א. מרחבים - גיא נאור

טלפון: 054-5637909 דוא"ל: kehilam@merhavim.matnasim.co.il

עו"ס קהילה מ.א. שדות נגב - דנית נעים

טלפון: 052-6599542 דוא"ל: kehilasn@merhavim.matnasim.co.il

פיתוח מקומות עבודה חדשים באזור

מתוך הכרות עם עולם העבודה בנגב ומאפייני היצע העבודות והביקוש שבו, מעברים שמה לה ליעד לגלות וללמוד את כל ההזדמנויות הקיימות כדי לייצר שינוי במצב התעסוקה באזור.

הזדמנויות שזוהו בעלות פוטנציאל ליצירת שינוי רצוי במבנה התעסוקה באזור יובאו על ידי מעברים אל שולחנם של מקבלי ההחלטות.

במידה ויוחלט על קידום פרויקט כזה או אחר בתחום פיתוח תעסוקה באזור מעברים תהיה שותפה פעילה בכל מובן בקידומו.