מעברים נגב מערבי אשכול-מרחבים-שדות נגב

מימון להכשרה מקצועית

נפתחו תקציבי 2018 להכשרה מקצועית בסבדסוד משרד העבודה והרווחה.

תושבי מועצות אשכול, מרחבים ושדות נגב מוזמנים לפנות לאביטל לקבלת פרטים נוספים 08-6211810

קישור לרשימת הקורסים