מעברים נגב מערבי אשכול-מרחבים-שדות נגב

הצטרפו לסיירת אמזון של עוטף עזה

הצטרפו לסיירת אמזון של עוטף עזה

17/12/2019
עד
14/03/2019
מספר קורס: 
57

דוא"ל אחראי קורס: 
(לשאלות/בירורים ניתן לפנות לדוא"ל האחראי)