מעברים נגב מערבי אשכול-מרחבים-שדות נגב

ממיומנות ליזמות

ממיומנות ליזמות

28/08/2019
עד
29/05/2019
מספר קורס: 
60

להרשמה ופרטים נוספים: http://bit.ly/2twPvJV

דוא"ל אחראי קורס: 
(לשאלות/בירורים ניתן לפנות לדוא"ל האחראי)