מעברים נגב מערבי אשכול-מרחבים-שדות נגב

פיתוח עתודה ניהולית בקיבוצים

פיתוח עתודה ניהולית בקיבוצים

05/03/2020
עד
02/01/2020
מספר קורס: 
75

להרשמה וקבלת פרטים נוספים- http://bit.ly/384zrCe

דוא"ל אחראי קורס: 
(לשאלות/בירורים ניתן לפנות לדוא"ל האחראי)