צוות מעברים | מעברים נגב מערבי

צוות מעברים

תמונת צוות אביה
אביה אזולאי
מנהלת מעברים נגב מערבי
נייד: 054-8121233
אביטל דף צוות
אביטל אבטבי
מנהלת אדמיניסטרטיבית ורכזת הכשרות מקצועיות
טלפון: 08-6211810
אנה דף צוות
אנה דובדבני
קשרי מעסיקים ושותפויות
נייד: 054-4599669
מעיין דף צוות
מעיין ברעם
שיווק ודיגיטל
נייד: 054-4226174
חופית דף צוות
חופית אלי
יעוץ ופיתוח קריירה שדות נגב- מרחבים
טלפון: 08-9938996
עינב דף צוות
עינב מוזס- אורבך
ייעוץ ופיתוח קריירה מ.א. אשכול
טלפון: 08-9479229
נייד: 054-7916791
קרן דף צוות
קרן מורג
רכזת קהילה, ייעוץ ופיתוח קריירה
טלפון: 08-6211810
נייד: 053-5267454
משי דף צוות
משי יונה
ליווי בעלי עסקים ופיתוח יזמות ותיירות. מ.א. מרחבים
טלפון: 08-6211812
נייד: 054-4258844
אתי דף צוות
אתי גדשי
ליווי בעלי עסקים ופיתוח יזמות ותיירות מ.א. אשכול
טלפון: 08-6226998
נייד: 053-2504016
תמונה דף צוות יפית
יפית כהן- אלון
ליווי בעלי עסקים ופיתוח יזמות ותיירות מ.א. שדות נגב
טלפון: 08-6211810
נייד: 052-7210689