מעברים נגב מערבי אשכול-מרחבים-שדות נגב

אמהות עבודה ומה שביניהם

אמהות עבודה ומה שביניהם

03/06/2019
עד
13/05/2019
מספר קורס: 
63

לפרטים נוספים והרשמה:  http://bit.ly/2FLfl3w או אצל רכזות מעברים במועצות.

דוא"ל אחראי קורס: 
(לשאלות/בירורים ניתן לפנות לדוא"ל האחראי)