מעברים נגב מערבי אשכול-מרחבים-שדות נגב

קורס אקסל במרכז צעירים אשכול

קורס אקסל במרכז צעירים אשכול

08/04/2019
עד
04/03/2019
מספר קורס: 
59

דוא"ל אחראי קורס: 
(לשאלות/בירורים ניתן לפנות לדוא"ל האחראי)