מעברים נגב מערבי אשכול-מרחבים-שדות נגב

תוכנית פיתוח מנהלים

תוכנית פיתוח מנהלים

20/02/2018
עד
28/11/2018
מספר קורס: 
46

דוא"ל אחראי קורס: 
(לשאלות/בירורים ניתן לפנות לדוא"ל האחראי)