מעברים נגב מערבי אשכול-מרחבים-שדות נגב

"תשמעו סיפור" מפגש המעניק כלים מעשיים להעברת פרזנטציה מנצחת

"תשמעו סיפור" מפגש המעניק כלים מעשיים להעברת פרזנטציה מנצחת

22/10/2018
עד
22/10/2018
מספר קורס: 
42

דוא"ל אחראי קורס: 
(לשאלות/בירורים ניתן לפנות לדוא"ל האחראי)