מעברים נגב מערבי אשכול-מרחבים-שדות נגב

"המזניקה"- תכנית ייחודית ליזמים ובעלי עסקים קטנים